1. ตีโฟร์แฮนด์ topspin ทะแยงจากมุมขวามาลงทางมุมโฟร์แฮนด์
  2. ตีโฟร์แฮนด์ topspin จากกลางโต๊ะมาลงทางมุมแบ็คแฮนด์
  3. ตีโฟร์แฮนด์ topspin อัดเข้าข้อศอกขวา

drill3

Copyright of www.TableTennisTip.com - www.facebook.com/TableTennisTip/

Go to top