การบริหารจัดการสถานที่ฝึกซ้อมเทเบิลเทนนิสโดยเฉพาะการให้บริการแก่สมาชิกทั้งเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่หลังวัยเกษียณซึ่งเป็นประชากรกลุ่มที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นใครเข้ามาใช้บริการ ในเมื่อรับเงินค่าสมาชิกไปแล้วต้องมุ่งให้บริการอย่างมีคุณภาพ และเปิดให้ใช้สถานที่เพื่อฝึกซ้อมปิงปองอย่างเต็มที่ มีตารางกำหนดการให้บริการแสดงไว้อย่างชัดเจนเพื่อช่วยให้นักปิงปองสามารถวางแผนการฝึกซ้อมไว้ก่อนล่วงหน้า และจัดเตรียมโตีะปิงปองให้พร้อมไว้เสมอ ไม่ใช่ปล่อยให้นักปิงปองอุตส่าห์เสียเวลาเดินทางมาตั้งไกลแล้วเสียเที่ยวเพราะไม่มีโต๊ะว่างให้เล่น ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิ์ที่พึงมีพึงได้ของสมาชิกโดยเฉพาะสมาชิกรายปี กลายเป็นคำครหาทำให้ผู้บริหารสถานที่เสียชื่อเสียง หรือแสดงถึงการไม่ใส่ใจในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค เนื่องจากไม่สามารถให้บริการตามที่สัญญาเอาไว้ทั้งๆที่รับเงินค่าสมาชิกไปแล้ว

สังคมไทยกำลังก้าวสู่สังคมของผู้สูงอายุ โดยคาดว่าภายในปี 2568 ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งจะมีจำนวนผู้สูงอายุประมาณ 14.4 ล้านคน จากการศึกษาของสำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ พบว่าในสังคมมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ประมาณ 6 ล้านคนที่สามารถดูแลตนเองได้ และมีผู้สูงอายุจำนวนมากกว่า 1 ล้านคน ที่ต้องนอนอยู่บนเตียงในบ้าน

การบริหารจัดการสถานที่ฝึกซ้อมเทเบิลเทนนิสในยุคโซเชียลมีเดียต้องระมัดระวังในความโปร่งใสของการบริการ ควรประชาสัมพันธ์สื่อสารระเบียบและข่าวสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอย่างทันเหตุการณ์ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ดีกว่าจะปล่อยให้ประชาชนแสวงหาข่าวสารกันเองซึ่งอาจผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง หรือใช้ระบบโซเชียลมีเดียกระพือข่าวลือต่อกันไปอย่างรวดเร็วจนยากจะแก้ไข

ทุกวันนี้แค่เขียนคำติชมไว้ใน facebook หรือฟอรัมพูดคุยกัน จะมีผู้สนใจนำข้อความส่งต่อกันไปทันที ถ้าได้รับคำชมก็ดีไป แต่ถ้าถูกประจานแม้จะไม่ใช่เรื่องจริงก็ตามจะทำให้เสียชื่อเสียงในพริบตา

ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ซึ่งให้บริการฟรีหรือเก็บเงินค่าสมาชิก ระเบียบการใช้สถานที่ฝึกซ้อมเทเบิลเทนนิส จะช่วยป้องกันมิให้นักปิงปองต้องมาทะเลาะกันเอง ไม่ต้องคอยแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันทุกครั้ง หรือปล่อยให้ต่างฝ่ายต่างหาเหตุผลต่างๆนานามาเอาชนะกันเพื่อแย่งสถานที่ ซึ่งในที่สุดคนที่มีพรรคพวกมักใช้เสียงข้างมากที่ดังกว่าเอาชนะไป ระเบียบที่ชัดเจนจะช่วยป้องกันมิให้ผู้ที่มีอำนาจมากกว่าใช้อำนาจไปในทางที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองหรือพวกพ้อง และไม่ยอมให้คนหมู่มากอยู่เหนือกติกาหรือกฎหมายหรืออยู่เหนือประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นหลักการของประเทศที่เจริญแล้วยึดถือกัน

ไม่ใช่แค่ชื่อสถานที่ฝึกซ้อมจะเสียหาย แต่ชื่อและรูปภาพหน้าตาของผู้จัดการสถานที่อาจถูกนำไปประจานบนอินเตอร์เน็ต หากไม่เห็นความสำคัญของระเบียบเพราะไม่เคยพบว่ามีใครแจ้งปัญหาให้ทราบหรือคิดไปเองว่าสมาชิกจะตกลงกันได้เอง แล้วละเลยปล่อยปัญหาให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะนิสัยคนไทยซึ่งไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับปัญหาของคนอื่น เมื่อได้รับแจ้งก็ปัดเป็นหน้าที่ของผู้อื่นเพราะไม่ใช่งานในหน้าที่ของตน เมื่อเกิดปัญหาก็มักเก็บเงียบไว้หรือเลือกเห็นใจกับฝ่ายที่ตนไม่เสียหน้า ไม่แสดงออกจนกว่าจะกระทบกับตัวเองหรือทนไม่ไหวหลายครั้งเท่านั้น และเมื่อแสดงออกมาก็มักเป็นปัญหาที่ทำให้นักปิงปองขัดใจกันจนมองหน้ากันไม่ได้แล้ว

มาดูกันว่าในต่างประเทศกำหนดระเบียบการใช้สถานที่ฝึกซ้อมเทเบิลเทนนิสแต่ละแห่ง(ผ่านระบบไอที)ไว้อย่างไร เพื่อช่วยทำให้นักปิงปองสามารถใช้สถานที่ฝึกโดยเฉพาะโต๊ะปิงปองที่มีจำนวนจำกัดให้ทุกคนมีสิทธิ์ได้ฝึกฝนกันอย่างทั่วถึง ใช้สถานที่ร่วมกันได้อย่างสงบ และให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาค

 

ระเบียบทั่วไป

 1. นักกีฬารวมทั้งโค้ชและผู่ช่วยต้องลงนามทุกวันที่มาใช้ห้องฝึกซ้อม
 2. ห้ามวางสิ่งของใดๆบนโต้ะปิงปอง เว้นแต่ไม้และลูกปิงปองเท่านั้น
 3. ห้ามเคาะไม้บนโต๊ะปิงปองอย่างเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกยกเลิกสมาชิกทันที
 4. ห้ามนำอาหารและน้ำมาใกล้โต๊ะ ขวดน้ำดื่มต้องมีฝาหมุนปิดอย่างมิดชิด ห้ามรับประทานอาหารสำเร็จรูปหรือใช้ถ้วยชากาแฟ
 5. ห้ามสูบบุหรี่ ติดกาวยางปิงปองในพื้นที่ฝึกซ้อม
 6. นักปิงปองต้องสวมรองเท้ากีฬาที่เป็นพื้นยางที่จะไม่ทำให้พื้นเป็นรอย
 7. ใช้ลูกปิงปองเพียง 1 ลูกต่อโต๊ะเท่านั้น ห้ามใช้ลูกปิงปองหลายลูก
 8. สถานที่ฝึกซ้อมต้องติดประกาศให้สมาชิกทราบถึงระเบียบ วันเวลาที่เปิดให้ใช้สถานที่ และต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

 

การใช้โต๊ะปิงปองร่วมกัน

 1. นักปิงปองจะเลือกใช้โต๊ะใดที่ว่างอยู่ก็ได้
 2. โต๊ะใดที่ใช้แข่งขันกัน ต้องยอมให้ผู้เล่นอื่นมาขอคิวเข้าร่วมแข่งด้วยโดยนำไม้ปิงปองหรือซองไม้ปิงปองมาวางไว้ต่อกันที่ใต้โต๊ะบริเวณเน็ต และยอมให้ต่อคิวได้เพียงโต๊ะเดียวเท่านั้น (ห้ามจองคิวกันด้วยวาจาตกลงกันเอง)
 3. ผู้ที่ต่อคิวสามารถสละสิทธิให้คิวต่อไปเล่นก่อนได้แต่ห้ามสละสิทธิ์ให้ผู้อื่นที่ไม่ได้ต่อคิวไว้
 4. ถ้ามีคนรอคิวเพื่อแข่งขันอยู่ ห้ามฝึกแบบ multi-ball และเป็นมารยาทที่ดีของนักปิงปองมือใหม่ที่จะไม่เข้าไปต่อคิวด้วย
 5. ขณะที่มีคนรอคิว ถ้าเพิ่งเริ่มเล่นกัน ยอมให้ออกกำลังอุ่นร่างกาย 5 นาทีเท่านั้น แต่ถ้าฝึกซ้อมกันอยู่ก่อนแล้วมาคนมารอคิว ให้เวลาอุ่นร่างกาย 2 นาทีแล้วต้องเริ่มแข่งขันกัน
 6. ควรเก็บลูกที่ออกนอกโต๊ะอย่างรวดเร็ว ถ้าลูกกระเด็นไปที่โต๊ะอื่นให้รอจนกว่าโต๊ะนั้นจะเล่นลูกเสร็จก่อนจึงเดินเข้าไปเก็บลูก
 7. ถ้ามีคนรอคิวตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ผู้ที่เล่นชนะติดต่อกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปต้องยอมสละโต๊ะแล้วไปต่อคิวใหม่ โดยให้ผู้เล่นที่รอคิว 2 คนมาใช้โต๊ะแทน
 8. ห้ามผู้ชนะมอบสิทธิให้คนอื่น
 9. ถ้าผู้ชนะไม่ต้องการเล่นต่อ ห้ามมอบสิทธิให้ผู้แพ้ได้เล่นต่อ แต่ต้องให้ผู้ต่อคิว 2 คนถัดไปได้เล่นแทน
 10. ถ้ามีคนรอคิวเพียงคนเดียว การแข่งขันให้ใช้ 3 ใน 5 เกมๆละ 11 คะแนน แต่ถ้ารอคิวตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปให้แข่งขัน 2 ใน 3 เกม
 11. ถ้าไม่ได้แข่งกัน หากใช้โต๊ะเพื่อฝึกซ้อมและมีคนรอคิวอยู่ ให้ใช้โต๊ะได้ 20 นาที หลังจากนั้นให้ไปต่อคิวใหม่
 12. ถ้ามีการใช้เต็มทุกโต๊ะ ให้ใช้โต๊ะเพื่อฝึกซ้อมได้เพียง 20 นาที หรือถ้าแข่งกันให้ผู้ชนะสละโต๊ะให้ผู้อื่นเมื่อแข่งชนะ 2 คนเสมอ

 

ระเบียบการฝึกสอน

 1. ผู้ฝึกสอนไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกสอนประจำแบบคิดค่าสอนหรือไม่ก็ตาม ต้องได้รับอนุมัติก่อนจึงจะใช้สถานที่ได้
 2. หากมีคนมารอคิว โต๊ะที่ใช้ฝึกสอนสามารถใช้สำหรับฝึกได้สูงสุดเพียง 60 นาทีเท่านั้น

 

ระเบียบสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้โต๊ะ

 1. ให้นั่งพักนอกพื้นที่ฝึกซ้อม
 2. การเดินไปที่โตีะ ให้เดินติดกำแพงหรือนอกบริเวณโต๊ะให้มากที่สุดและรอจนกว่าจะเล่นลูกนั้นเสร็จก่อนจึงเดินเข้าไป
 3. ช่วยเก็บลูกปิงปองส่งให้ผู้ที่กำลังฝึกซ้อมอยู่จะได้ไม่ต้องเดินไปเก็บเอง
 4. ห้ามส่งเสียงดัง ตะโกน หรือโยนไม้ ควรทำตัวสุภาพเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ
 5. เคารพโต๊ะปิงปอง ห้ามนั่ง วางเท้า เตะ หรือใช้ไม้กระแทกโต๊ะ
 6. วางสิ่งของส่วนตัวไว้บนพื้นเท่านั้น
 7. ช่วยกันรักษาความสะอาด เก็บขวดน้ำทิ้งขยะ และเก็บอุปกรณ์ฝึกซ้อมกลับที่เดิมเสมอ 

โปรดสังเกตว่า ระเบียบเหล่านี้ไม่มีการให้สิทธิพิเศษกับใคร

 

ที่มา

http://www.alamedattc.org/rules.htm

http://www.sttc.net/club-rules.html

http://www.concordtabletennis.com/content/club-table-rules

http://www.spttc.net/rules.htm 

 

จะไม่ใช่แบบนี้ หากมีระเบียบ !!!

clubrules

 

10923289 702504076523090 6103341614689609154 n


 

bowingjps

 

Copyright of www.TableTennisTip.com - www.facebook.com/TableTennisTip/

Go to top