ความเข้าใจด้วยหลักเหตุและผลคือสิ่งที่นักปิงปองพึงได้รับจากเว็บ TableTennisTip.com นี้ สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง เมื่อรับลูกเสริฟต้องเข้าใจเรื่องลูกปิงปองที่วิ่งมาหาไม้กับไม้ปิงปองที่ตีไปหาลูกว่าให้ผลต่างกันเช่นไรจะได้ไม่ต้องกลัวลูกเสริฟอีกต่อไป เมื่อถึงเวลาจะเล่นลูกท้อบสปินก็ต้องเข้าใจว่าจะตีโดนลูกในจังหวะที่ลูกกระดอนขึ้น จังหวะสูงสุด หรือจังหวะที่ลูกวิ่งลงโดยต้องตั้งหน้าไม้และออกแรงเหวี่ยงไปอย่างไร ด้วยความเข้าใจนี่เองจะช่วยทำให้นักปิงปองสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเกิดความหลากหลายในท่าตีของตัวเองมากขึ้น

เนื้อหาบางเรื่องหรือหลายเรื่องอาจเข้าใจกันดีอยู่แล้ว แต่ความอยากรู้อยากเห็นและการเป็นคนช่างสังเกตต่างหาก คือ สิ่งที่เว็บนี้อยากกระตุ้นให้นักปิงปองทุกคนพึงมีให้มาก จงอย่าเชื่อเพียงเพราะหลายๆคนทำตาม จงอย่าเชื่อง่ายๆเพราะคนที่บอกเป็นครูอาจารย์ ขอให้เปิดใจรับฟังไว้เสมอแล้วหวนกลับมาคิดพิจารณาด้วยหลักเหตุผล เมื่อทดลองจนเห็นผลชัดเจนแล้วจึงเชื่อ

ฝ่ายครูหรือโค้ชผู้ฝึกสอนเมื่อสามารถอธิบายด้วยหลักการได้ชัดเจนขึ้น ย่อมเป็นที่น่าเชื่อถือกว่าการบอกให้นักปิงปองตีอย่างนั้นตีอย่างนี้แล้วเมื่อถูกถามว่าทำไม จะได้สามารถแก้ปัญหาตอบกลับได้อย่างทะลุปรุโปร่ง

Copyright of www.TableTennisTip.com - www.facebook.com/TableTennisTip/

Go to top