โดยทั่วไปมักสอนกันว่า ให้ตั้งหน้าไม้รับลูกเสริฟเพื่อส่งลูกปิงปองกลับไปในทิศทางที่ไม้ของผู้เสริฟตั้งต้นเหวี่ยงไม้เพราะถ้ารับแบบตั้งหน้าไม้ตรงๆลูกจะกระเด้งออกไปในทิศทางที่ไม้ของผู้เสริฟเหวี่ยงออกไป เช่น ถ้าเสริฟ forehand หรือที่เรียกกันว่า Forehand Pendulum Serve ซึ่งผู้เสริฟเหวี่ยงไม้จากซ้ายมือของเราไปทางขวา ก็ให้ตั้งหน้าไม้รับเพื่อส่งลูกกลับไปทางซ้าย จึงง่ายที่จะใช้ forehand loop รับลูกเสริฟกลับไปเพราะหน้าไม้ปิงปองหันไปทางซ้ายในตัวอยู่แล้ว แต่ถ้ารับด้วย backhand ที่หน้าไม้เปิดไปทางขวาหรือปรับมุมหน้าไม้รับไม่ดีลูกจะกระเด้งออกโต๊ะไปทางขวามือ 

FHPendulumServehttps://youtu.be/fZvkFChf6MM

 อย่างไรก็ตามนักปิงปองที่เสริฟเก่งต้องหาทางซ่อนท่าทางให้ดูออกยากที่สุดว่าเขาเสริฟลูกหมุนแบบใดออกมา บางลูกอาจหมุนในทิศทางตรงกันข้ามกับที่เข้าใจแม้ดูว่าเขาเสริฟมาโดยใช้ท่าเดียวกันก็ตาม ดังนั้นแทนที่จะดูแต่เพียงจังหวะที่ลูกสัมผัสหน้าไม้เพียงอย่างเดียว อีกทางหนึ่งยังสามารถดูได้จากวิถีของลูกเสริฟที่กระเด้งบนโต๊ะข้างผู้เสริฟลอยข้ามเน็ตมาได้อีกว่า จะต้องตั้งหน้าไม้รับลูกเสริฟกลับไปในทิศทางไหน

RecieveSideSpin

 

ให้สังเกตแนววิถีของลูกที่เสริฟที่ลอยมาว่ามีแนวโค้งออกไปทางใด ให้รับลูกโดยตั้งหน้าไม้เล็งไปทางด้านในของวิถีโค้ง บางลูกอาจต้องเล็งออกไปนอกแนวขอบโต๊ะด้านข้างด้วยซ้ำเพื่อชดเชยให้ลูกลอยกลับไปลงในตำแหน่งที่ต้องการ (จะสังเกตแนววิถีโค้งได้ชัดเจน ถ้าเทียบช่วงที่ไม้กระทบลูกถึงจุดที่ลูกกระทบโต๊ะฝั่งผู้เสริฟว่า มีแนวหักเข้าหรือออกจากแนววิถีช่วงที่ลูกลอยข้ามเน็ต และช่วงวิถีที่ลูกกระเด้งบนโต๊ะฝั่งเรา เช่น ตามภาพด้านล่างนี้มีแนววิถีที่หักเข้าไปทางซ้ายมือของเรา)

RecieveSideSpin4

ZJServehttps://youtu.be/y7S7MAp6Vv4

นอกจากนี้ให้สังเกตความเร็วของลูก

  • ถ้าลูกลอยมาเร็วขึ้นแสดงว่าเป็นลูกหมุนแบบผสม topspin ต้องปรับมุมหน้าไม้ให้คว่ำลง
  • ถ้าลูกลอยมาช้าลงแสดงว่าเป็นลูกหมุนแบบผสม backspin ต้องปรับมุมหน้าไม้ให้หงายขึ้น
Copyright of www.TableTennisTip.com - www.facebook.com/TableTennisTip/

Go to top