ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ Download โปรแกรมจัดการแข่งขันปิงปอง แบบพบกันหมด
(ซึ่งสามารถนำไปดัดแปลงใช้ได้กับกีฬาเกือบทุกประเภท) 

แฟ้มรุ่นใหม่ล่าสุด (14/7/2017)

https://drive.google.com/file/d/0Bxpfgh-rqhIWc1d2MkpKYmRHSGM/view?usp=sharing&resourcekey=0-hntefjDqrpI6sTvuNv4t9w

 


แฟ้มรุ่นเก่า

 

Version 5 - 13/7/2017

https://drive.google.com/file/d/0Bxpfgh-rqhIWb3l1cEVIU1p3bmc/view?usp=sharing&resourcekey=0-20m01_ITJdUEKrvkYWs6bA

(ปรับปรุงสูตรจัดลำดับคะแนนให้สั้นลงและคำนวณได้รวดเร็วขึ้น) 

Version 4 - 1/7/2017

https://drive.google.com/file/d/0Bxpfgh-rqhIWUjFZdTdMQWxaQk0/view?usp=sharing&resourcekey=0-_5xNGM2djz5s7ck2ahWqlg

(เพิ่มปุ่มกดสำหรับลบข้อมูลเก่าทิ้ง เรียงลำดับผลการแข่งขันที่ได้อันดับเดียวกันตามคะแนนได้เสียและผลชนะแพ้)

 

https://drive.google.com/file/d/0Bxpfgh-rqhIWcTExeW5ScHdHakE/view?usp=sharing&resourcekey=0-7K9dmslrqr3XFfjW3mrkDQ

 


ชมบันทึกการสร้างแฟ้มโปรแกรมจัดการแข่งขันปิงปองแบบพบกันหมด

https://youtu.be/s5Sj9J45Fdc

https://youtu.be/phOI1PX9pcI

 

Expert TT

 

โปรแกรมจัดลำดับนักกีฬาแบบสุ่ม (ทำงานแบบเดียวกันกับการจับฉลากเพื่อหาลำดับการแข่งขัน)

https://drive.google.com/file/d/0Bxpfgh-rqhIWS0NkeVdjR1JITDg/view?usp=sharing&resourcekey=0-YvuSU2DXotg3bDXz_0Z60w

 

Expert TT Players

 

ชมวิธีการใช้งานได้จาก https://youtu.be/U7BzLZCI4vQ

 

 

ทั้งสองแฟ้มนี้ใช้กับโปรแกรม Microsoft Excel รุ่น 2007/2010/2013/2016 ขึ้นไป

เชิญถามวิธีการใช้โปรแกรมนี้ได้จาก facebook กลุ่มคนรัก Excel

https://www.facebook.com/groups/ThaiExcelLover/

Copyright of www.TableTennisTip.com - www.facebook.com/TableTennisTip/

Go to top