1. ตีลูกยาวอัดเข้าข้อศอกขวา
  2. ตีลูกยาวโยกไปทางแบ็คแฮนด์
  3. ตีลูกสั้นไปทางโฟร์แฮนด์ในทิศใกล้ๆข้อศอกขวา

drill2

Copyright of www.TableTennisTip.com - www.facebook.com/TableTennisTip/

Go to top