1. ตีลูกยาวโยกไปทางโฟร์แฮนด์หรือแบ้คแฮนด์
  2. ตีลูกสั้นโยกไปทางโฟร์แฮนด์

drill1

Copyright of www.TableTennisTip.com - www.facebook.com/TableTennisTip/

Go to top