การถ่ายวิดีโอเพื่อการเรียนรู้ มุมถ่ายควรแสดงให้เห็นตำแหน่งที่ลูกลง ความเร็วของลูกและระดับความสูงของลูกที่ตีไปด้วย ต่างจากการถ่ายทอดทางทีวีที่จะเห็นแต่ด้านหลังซึ่งดูอะไรไม่ค่อยออก 

 BallHeightArrow

https://www.facebook.com/TableTennisTip/videos/545063132579176/

 

สังเกตจากวิดีโอนี้ ใครว่าต้องตีให้แรงและต้องตีเลียดเน็ต

Copyright of www.TableTennisTip.com - www.facebook.com/TableTennisTip/

Go to top