YouTube เป็นแหล่งศึกษาความรู้ได้เป็นอย่างดี แต่คนดูต้องรู้จักเลือกดูด้วยว่า จะเลียนแบบวิธีตีแบบเก่าหรือแบบใหม่ อย่าลืมว่าแชมป์ก็ต้องปรับปรุงวิธีตีปิงปองของตนให้พัฒนาขึ้น

 

 

 

 

Copyright of www.TableTennisTip.com - www.facebook.com/TableTennisTip/

Go to top