สำหรับนักปิงปองมือใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะต้องตั้งหน้าไม่ทำมุมกี่องศาดี โค้ชหลายคนมักแนะนำให้เริ่มต้นจากตั้งหน้าไม้ให้ทำมุม 45 องศากับพื้นโต๊ะแล้วฝึกเหวี่ยงไม้ขึ้นในแนว 45 องศาเช่นกัน (หรือแนะนำให้เหวี่ยงไม้ไปข้างหน้า) เพื่อช่วยให้เรียนรู้วิธีตีปิงปองได้ง่ายขึ้น

45degree

การตั้งมุมหน้าไม้ไว้ที่ 45 องศาจะทำให้เมื่อไม้กระทบลูกในจังหวะที่ลูกกระเด้งขึ้น แรงจากลูกจะกระทำต่อหน้าไม้ได้แรงที่สุดและส่งแรงออกจากหน้าไม้ในมุมตั้งฉากโดยประมาณพอดี(เส้นสีแดง) เมื่อออกแรงจากไม้(เส้นสีฟ้า)ในมุม 45 องศาออกไปและออกแรงให้เท่ากับหรือมากกว่าแรงของลูกที่วิ่งมากระทบไม้ จะเกิดแรงผลลัพธ์ที่มีวิถีพุ่งไปข้างหน้าลอยข้ามเน็ตเสมอ(เส้นสีเขียว)

หลักการนี้มีเคล็ดอยู่ที่การปรับหน้าไม้ให้ตั้งฉากกับทิศทางที่ลูกวิ่งมากระทบไม้ โดยไม่จำเป็นต้องตีลูกในจังหวะขึ้นเสมอไปและไม่ต้องควบคุมมุมหน้าไม้ไว้ที่ 45 องศาตลอด แต่รักษาวงสวิงให้ทำมุมคงที่ หากตีโดนลูกจังหวะที่ลูกกระเด้งสูงสุดหรือตกลงให้ปรับหน้าไม้ให้ทำมุม 80-90 องศากับพื้นโต๊ะ และเมื่อลูกกระเด้งออกจากไม้ไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องควบคุมมุมหน้าไม้ให้คงที่อีกต่อไป

 

 

 

เมื่อมุมที่ลูกกระเด้งเข้าหาไม้และและมีมุมของแรงกระเด้งออกตั้งฉากกับไม้ตลอดเวลา ช่วยลดภาระของนักปิงปองมือใหม่ในการคิดคำนึงถึงมุมหน้าไม้ เหลือแต่เพียงต้องคอยปรับแรงของการเหวี่ยงให้แรงเหมาะสมพอดีที่จะส่งลูกข้ามเน็ตไปลงในทิศทางและระยะที่ต้องการ อีกทั้งยังช่วยให้ไม่ต้องปรับมุมของวงสวิงให้ต่างไปจากเดิมอีกด้วย โดยทั่วไปถ้าต้องการตีลูกให้แรงขึ้นก็เพียงคว่ำหน้าไม้ให้มากขึ้นหรือปรับมุมหน้าไม้ให้สัมพันธ์กับลูกที่หมุนมา หรือถ้าต้องการคงมุมหน้าไม้คงที่ไว้ตลอด ให้ใช้วิธีปรับแนววงสวิงช่วง follow through ให้ไปข้างหน้าหรือกดลงมากขึ้น แต่ถ้าตีติดเน็ตให้เพิ่มระยะ follow through ไปขึ้นข้างบนให้มากขึ้นแทนการปรับมุมหน้าไม้

Copyright of www.TableTennisTip.com - www.facebook.com/TableTennisTip/

Go to top