ลูกโค้งเกิดจากการหมุนด้านข้าง (side spin) เมื่อลูกหมุนผ่านอากาศจะเกิดความดันของอากาศเพิ่มขึ้นในด้านที่ทิศของการหมุนสวนกับทิศทางของอากาศที่ไหลผ่าน ทำให้เกิดแรงผลักทิศทางของลูกให้โค้ง ยิ่งลูกหมุนมากขึ้นเท่าใด วิถีของลูกก็จะโค้งมากขึ้นเท่านั้น

sideSpin

เมื่อลูกกระทบโต๊ะจะถูกแรงเสียดทานจากผิวโต๊ะผลักให้ทิศทางของการหมุนเคลื่อนลงไปด้านหน้าเล็กน้อยทำให้ลูกที่หมุนข้างกลายเป็นลูกหมุนท้อปสปินผสมเล็กน้อย ทำให้แนวการกระเด้งขึ้นของลูกเลี้ยวออกจากทิศทางเดิมทำให้ยากที่คู่ต่อสู้จะตั้งรับ เพราะลูกจะเลี้ยวหนีจากตัวคู่ต่อสู้และเมื่อลูกโดนไม้ก็จะกระเด้งออกด้านข้าง ดังนั้นผู้รับต้องเคลื่อนตัวเข้าหาลูกให้ดีและตั้งหน้าไม้รับให้ถูกต้องด้วย

Copyright of www.TableTennisTip.com - www.facebook.com/TableTennisTip/

Go to top