topBackSpin

ลักษณะการหมุนของลูกปิงปอง (ตามทิศทางการวิ่งของลูก)

  • ท้อปสปิน ด้านบนของลูกหมุนไปด้านหน้า
  • แบ็คสปิน ด้านล่างของลูกหมุนไปด้านหน้า

ช่วงขาขึ้นเทียบกับขาลงของวิถีของลูกปิงปอง

  • ท้อปสปิน ช่วงขาขึ้นยาวกว่าขาลง ลูกขาลงจะลงเร็วขึ้น
  • แบ็คสปิน ช่วงขาลงยาวกว่าขาขึ้นหรือระยะทางพอกัน ลูกขาลงจะลงช้า

มุมที่ลูกปิงปองกระเด้งเมื่อกระทบโต๊ะ

  • ท้อปสปิน มุมที่ลูกกระเด้งขึ้นทำมุมลดลง แรงมากขึ้น และกระเด้งสูงกว่า
  • แบ็คสปิน มุมที่ลูกกระเด้งขึ้นทำมุมมากขึ้น แรงน้อยลง และกระเด้งสูงน้อยกว่า

ผลเมื่อลูกปิงปองกระทบไม้ปิงปอง (สมมติว่าตั้งไม้ทำมุมฉากกับโต๊ะและใช้ยางแผ่นเรียบธรรมดา)

  • ท้อปสปิน ลูกกระเด้งขึ้นจากไม้และกลายเป็นลูกท้อปสปินกลับไป
  • แบ็คสปิน ลูกกระเด้งลงจากไม้และกลายเป็นลูกแบคสปินกลับไป

Copyright of www.TableTennisTip.com - www.facebook.com/TableTennisTip/

Go to top