หากคุณขยับตัวไปข้างหน้าเพื่อถ่ายน้ำหนักพร้อมกันกับเหวี่ยงแขนไปข้างหน้าในจังหวะเดียวกัน แรงที่ถ่ายทอดไปสู่ไม้ปิงปองจะไม่ส่งผลได้เต็มร้อย ถ้าขยับตัวเร็วกว่าการเหวี่ยงแขนจะทำให้แรงจากการเหวี่ยงแขนสูญเปล่าไปสิ้นเชิง ถ้าเหวี่ยงแขนได้แรงกว่าการขยับตัวจะทำให้แรงจากการถ่ายน้ำหนักสูญเปล่าเช่นกัน

นักปิงปองที่ฝึกถ่ายน้ำหนักตัวจากด้านหลังไปด้านหน้าเพื่อส่งแรงเข้าหาลูกต้องจัดจังหวะการขยับอวัยวะส่วนอื่นๆให้มีจังหวะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ต่อเนื่องกัน (ไม่ใช่เคลื่อนที่ไปพร้อมกัน) จึงจะเกิดแรงที่ถ่ายทอดไปสู่หน้าไม้และลูกปิงปองสูงสุด

SumofForces

จุดสำคัญของการถ่ายทอดแรงจากอวัยวะแต่ละส่วนคือต้องไม่เคลื่อนอวัยวะไปพร้อมกันและต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้ารอบจุดหมุน

  • สะโพก ลำตัว และไหล่ มีจุดหมุนรอบแนวกระดูกสันหลัง สังเกตง่ายๆว่าระหว่างการเหวี่ยงไม้ ศรีษะจะอยู่คงที่ ไม่เคลื่อนไปเคลื่อนมา โดยเมื่อไหล่ขวาเคลื่อนไปข้างหลังเพื่ออัดแรง ไหล่ซ้ายต้องหมุนมาอยู่ข้างหน้าแนวของไหล่ขวา เมื่อไหล่ขวาเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อส่งแรง ไหล่ซ้ายต้องหมุนมาทางด้านหลัง
  • แขนท่อนบน ใช้หัวไหล่เป็นจุดศูนย์กลางการหมุน
  • แขนท่อนล่าง ใช้ข้อศอกเป็นจุดศูนย์กลางการหมุน
  • มือ ใช้ข้อมือเป็นจุดศูนย์กลางการหมุน

momentum02

HipRotateSml

จุดหมุนที่สำคัญที่สุด คือ การหมุนสะโพกซึ่งมีรัศมีจากศูนย์กลางถึงกระดูกขาเพียงไม่กี่นิ้วและเป็นอวัยวะที่มีมวลมากเป็นอันดับสองของร่างกายรองมาจากช่วงไหล่ เมื่อสะโพกหมุนเพียงเล็กน้อยจะทำให้แขนที่มีรัศมีมากกว่าหลายเท่าหมุนด้วยความแรงและความเร็วได้เองโดยแทบไม่ต้องออกแรงเหวี่ยงแขนด้วยซ้ำไป

การหมุนสะโพกมีระนาบการหมุนขนานกับพื้นเป็นระนาบเดียวกับการตีปิงปองไปข้างหน้า จึงช่วยรักษาสมดุลได้ดีกว่าการถ่ายแรงจากการดีดเท้าหรือหมุนลำตัวช่วงบนซึ่งมีระนาบของการหมุนไม่คงที่

WL1-6

  • ในจังหวะสวิงไปข้างหน้า เมื่อหมุนสะโพกไปข้างหน้าจนลำตัวกลับมาสู่สภาพเตรียมพร้อมที่ลำตัวหันหน้าเข้าหาลูกแล้วก็จะไม่หมุนสะโพกตามไปอีก เพื่อทำให้เกิดแรงสะบัดส่งต่อไปยังแขนท่อนบน
  • พอเหวี่ยงแขนท่อนบนเร่งความเร็วได้สูงสุดแล้วก็จะไม่หมุนหัวไหล่ตามต่อไปอีก เพื่อทำให้เกิดแรงสะบัดส่งต่อไปยังแขนท่อนล่าง
  • แขนท่อนล่างจะเหวี่ยงออกด้วยอัตราเร่งโดยตำแหน่งข้อศอกแทบไม่เคลื่อนที่เลย เพื่อปล่อยให้แขนท่อนล่างใช้ข้อศอกเป็นจุดหมุน
  • เมื่อไม้กระทบลูกแล้ว ในการ follow through อวัยวะทุกส่วนจะเคลื่อนตามกันไปอย่างอิสระ เพื่อลดความเร็วของหน้าไม้ลงจนหยุด
Copyright of www.TableTennisTip.com - www.facebook.com/TableTennisTip/

Go to top