การซ้อมน้อคลูกกันไปมาเป็นท่าพื้นฐานที่นักปิงปองทั้งรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่ต้องใช้เป็นประจำ โดยเฉพาะการน้อคลูกโฟร์แฮนด์และแบ็คแฮนด์ บางคู่ซ้อมน้อคลูกกันคล่องมาก แม่นยำมากจนแทบไม่ต้องมองลูกก็ยังตีโดน ทั้งคนเล่นก็สนุก คนดูก็สนุก ซึ่งวิธีฝึกน้อคลูกที่จะให้ประโยชน์ได้ดีกว่าวิธีที่ฝึกซ้อมกันยังมีอีกหลายวิธี

ท่าน้อคลูกของนักปิงปองมือใหม่มักไม่ยอมเหวี่ยงไม้มากนัก ไม่ว่าจะเหวี่ยงไม้ไปข้างหลังเพื่ออัดแรง (Backswing) หรือการเหวี่ยงไม้ไปข้างหน้าเพื่อปล่อยแรง (Forward Swing หรือ Follow through) หลายคนใช้วิธีรอให้ลูกกระเด้งมาโดนไม้ก่อนแล้วจึงออกแรงเหวี่ยงแขนออกไป แต่พอบอกให้ออกแรงบิดเอวและเหวี่ยงแขนมากขึ้นก็มักต้องถอยออกมาไกลโต๊ะเพื่อตีลูกยาว คนส่วนใหญ่มักไม่ยอมถ่ายน้ำหนักจากเท้าหลังมาเท้าหน้าให้เต็มที่เพียงเพราะกลัวว่าจะตีลูกถัดไปไม่ทัน

backSwing2

สมัยที่ผมเริ่มฝึกปิงปองที่ใต้ถุนยิมเนเซียม 1 ปทุมวันนั้น ครูจันทร์ ชูสัตยานนท์สอนการตั้งท่าตีให้ถูกต้องก่อน จับไม้อย่างไร ใช้นิ้วเพื่อควบคุมหน้าไม้อย่างไร ฝึกตีโต้กันช้าๆก่อนเพื่อควบคุมทิศทางและระยะให้ลูกลงปลายโต๊ะตามพื้นที่สี่เหลี่ยมที่ตีตารางไว้บนโต๊ะ พอสามารถควบคุมลูกได้ดีแล้วจึงค่อยๆตีลูกให้แรงขึ้น หมุนขึ้น เร็วขึ้นทีละน้อย โดยยังคงยืนห่างจากโต๊ะเท่าเดิม และต้องฝึกการเหวี่ยงไม้ให้เต็มวงมากขึ้นเรื่อยๆ ต้องอาศัยการออกแรงทั้งตัวเข้าหาลูกเพียงแต่จะขยับตัวมากหรือน้อยกว่ากันเท่านั้น พอฝึกคล่องทุกลูกที่น้อคกันจะเป็นลูก Topspin ที่หมุนจัดมากขึ้นไปเรื่อยๆ

 

JOTrainingFHhttps://youtu.be/aHk4bLXiw9U

 

FHCounterhttps://youtu.be/ehDUzozK6tw

 Samsonovhttps://youtu.be/U1F8xegi0xs

 

วงสวิงที่เหวี่ยงเต็มวงไม่จำเป็นต้องใช้กับการตีแรงขึ้นเสมอไป นักปิงปองต้องฝึกเคลื่อนตัวและเคลื่อนไม้ให้เร็วกว่าจังหวะที่ลูกวิ่งมา สามารถเหวี่ยงไม้ไปข้างหลังเพื่ออัดแรงได้ลึกแล้วปล่อยแรงเหวี่ยงไม้ออกมาสวนทางกับลูกที่วิ่งมาให้โดนลูกในตำแหน่งเดิมได้ตลอด จะตีแรงหรือค่อยก็สามารถใช้วงสวิง Backswing แบบเดิมได้เสมอ

นักปิงปองมือใหม่จะใช้วงสวิงไปข้างหลังในระยะทางที่สั้นกว่าระยะทางในการเหวี่ยงไม้ Follow Through ตามลูกไปข้างหน้า ส่วนนักปิงปองที่ฝึกมาอย่างดีจะมีระยะทางที่กลับกัน โดยมีวงเหวี่ยงไปข้างหลังในระยะทางที่ยาวกว่าระยะทางที่ Follow Through ไปข้างหน้า

 

fan

ในท่ายืนแบบเดิม ระยะห่างจากโต๊ะเท่าเดิม และวงสวิงแบบเดิม การฝึกน้อคลูกยังต้องฝึกตีลูกให้ได้ทั้ง 3 จังหวะ ทั้งจังหวะที่ลูกกระเด้งขึ้น จังหวะที่ลูกลอยสูงสุด และจังหวะที่ลูกลอยลง พอตีลูกออกไปก็ต้องฝึกควบคุมวิถีที่ลูกลอยข้ามเน็ตไปให้เลียดบ้าง ย้อยสูงจากเน็ตบ้าง โด่งบ้าง สั้นบ้าง ยาวบ้าง ค่อยบ้าง แรงบ้าง หมุนมากบ้างน้อยบ้าง ไม่หมุนบ้าง โดยคู่ซ้อมทำหน้าที่เป็นคนบล้อคส่งลูกมาให้ในช่วงแรก พอฝึกคล่องแล้วจึงน้อคกลับไปกลับมาด้วยกันทั้งคู่

Copyright of www.TableTennisTip.com - www.facebook.com/TableTennisTip/

Go to top