สู้ ซู่

เย เย

โจ โย

เวลาเห็นนักปิงปองออกเสียงมาดังๆแล้ว คิดถึงสมัยเด็กๆที่ตัวเองก็ชอบออกเสียงเวลาที่ตีได้คะแนนเหมือนกัน พอโตขึ้น คิดเป็นมากขึ้น ได้สังเกตดูนักปิงปองที่เป็นแชมป์มากขึ้น จึงได้คิดว่าเสียงที่ตัวเองเปล่งออกมานั่น ส่งผลเสียมากกว่าผลดี

คนที่ไม่เคยเล่นออกเสียง พอออกเสียงขึ้นมา นั่นแสดงว่าอยากจะกระตุ้นตัวเองให้ฮึกเหิม แต่แปลความหมายได้อีกอย่างว่า ตัวเองแย่แล้ว หมดกำลังใจจะสู้แล้ว จึงต้องออกอาการขึ้นมากระตุ้นตัวเองเสียหน่อย คู่ต่อสู้ย่อมแปลสัญญาณนี้ได้ทันทีว่า คนที่เขาแข่งด้วยกำลังเสียขวัญ

นักปิงปองที่ชอบออกเสียงจนติดเป็นนิสัย แค่ออกเสียงแผ่วลง ออกเสียงบ้าง เงียบหายไปบ้าง นั่นก็เป็นอาการบอกคู่ต่อสู้ให้ทราบว่า คู่แข่งของเขาเริ่มเสียขวัญแล้ว

อาการที่แสดงออกว่าคุณกำลังแย่แล้ว ไม่ได้ดูได้จากเสียงที่เปล่งออกมาเท่านั้น สีหน้า ท่าทาง บ่งบอกอาการได้ทั้งนั้น แค่เดินคอตกหรือหันไปมองโค้ชบ่อยๆ นั่นแหละสัญญาณที่บอกให้คู่ต่อสู้ทราบว่าคุณกำลังตกที่นั่งลำบาก

ทางที่ดีที่สุด นักปิงปองควรฝึกเก็บอาการ ไม่แสดงอารมณ์ ตีได้ก็เฉย ตีเสียก็เฉย เอาชนะใจของตัวเองให้ได้

ตัวโค้ชเองก็ต้องฝึกเก็บอารมณ์ด้วยเหมือนกัน

Copyright of www.TableTennisTip.com - www.facebook.com/TableTennisTip/

Go to top