ตามปกติลูกเสริฟจะหมุนมากหรือน้อยขึ้นกับการออกแรงจากไม้ปิงปองไปกับการปั่นลูก ถ้าออกแรงจากไม้ปิงปองให้เฉียดผิวของลูกปิงปองมากเท่าใดจะทำให้ลูกปิงปองหมุนมากขึ้นแต่จะมีแรงส่งน้อยลง กลายเป็นลูกที่หมุนจัดแต่กระเด้งออกจากไม้ปิงปองไปเบาๆ โดยทั่วไปทราบกันแต่ว่าถ้าคว่ำหน้าไม้เสริฟจะได้ลูกเสริฟแบบ topspin ถ้าหงายหน้าไม้เสริฟจะได้ลูกเสริฟแบบ backspin และหลายต่อหลายคนพยายามออกแรงปั่นลูกให้หมุนแต่ก็ยังไม่เห็นจะหมุนได้มากสมกับแรงที่ออกไปเพราะมัวแต่ใช้แรงจากไม้ปิงปองอย่างเดียว ไม่เคยลองใช้แรงพิเศษมาช่วยปั่นให้ลูกหมุนเสริมแรงที่ได้จากการเหวี่ยงไม้ปิงปอง โดยใช้แรงที่เกิดจากแรงดึงดูดของโลกจากการโยนลูกเสริฟสูงๆ

 

HighTossSpinภาพข้างบนนี้แสดงหลักการทางฟิสิกส์ว่า ยิ่งโยนลูกเพื่อเสริฟให้สูงขึ้นไปมากขึ้นเท่าใด ยิ่งทำให้ลูกที่ตกลงมาตามแรงดึงดูดของโลกกระทบไม้แรงขึ้นเท่านั้น หากตั้งหน้าไม้ให้เอียงไว้ เมื่อลูกกระทบหน้าไม้จะทำให้แรงเสียดสีของยางปิงปองกับลูกปิงปองที่ตกลงมา ผลักลูกให้หมุนแบบ topspin กระเด้งออกจากหน้าไม้

 

HighTossTopSpin

 

แทนที่จะตั้งหน้าไม้ไว้กับที่ ให้หงายหน้าไม้ไปข้างหน้าทำมุมประมาณ 45 องศา กะให้ไม้กระทบลูกที่ตกลงมาในระดับความสูงเท่ากับเน็ต แล้วออกแรงชักหน้าไม้ขึ้นไปข้างหลัง จะกลายเป็นแรงปั่นเสริมทำให้เกิดลูกเสริฟแบบ topspin ที่หมุนมากกว่าปกติหลายเท่าและลูกจะกระเด้งออกจากหน้าไม้ไปข้างหน้าไปเองตามผลของแรงดึงดูดของโลก

แต่ถ้าหงายหน้าไม้ไปข้างหลังแล้วออกแรงชักหน้าไม้ไปข้างหน้าให้มากขึ้น ซึ่งเมื่อลูกปิงปองกระทบกับหน้าไม้ที่เอียงย่อมกลิ้งลงเป็นลูกหมุนแบบ topspin และกระเด้งไปข้างหลัง แต่เนื่องจากมีแรงจากการชักไม้ไปข้างหน้าจะทำให้ลูกปิงปองลอยตามแรงของหน้าไม้ไปข้างหน้าและเป็นลูกหมุนจัดแบบ backspin ถ้าปรับความแรงและระดับที่ไม้กระทบลูกให้ดีจะได้ลูกที่เสริฟข้ามเน็ตไปแล้วกระเด้งกลับเลยหรือเลี้ยวหลบก็ยังได้

 

HighTossBackSpin

 

 

 

ในท่าเสริฟที่เหวี่ยงไม้แบบเดียวกัน ลูกปิงปองจะเลี้ยวไปทางใดก็ได้ ขอเพียงหมุนตัวท่าเสริฟให้ลูกปิงปองตกกระทบกับหน้าไม้ในจังหวะที่หน้าไม้กำลังเคลื่อนเข้าหรือออกจากโต๊ะ หรือหงายหน้าไม้เสริฟให้เป็น topspin หรือ backspin แล้วแต่จะชักหน้าไม้ขึ้นหรือฟันลงทั้งนี้ยังสัมพันธ์กับระยะความสูงของลูกเสริฟที่โยนขึ้นไปอีกด้วย

Copyright of www.TableTennisTip.com - www.facebook.com/TableTennisTip/

Go to top