เนื่องจากการตีปิงปองต้องการความรวดเร็วเป็นอย่างมาก ต้องเตรียมท่าพร้อมรับลูกปิงปองที่อาจโต้กลับมาในทุกทิศทาง ดังนั้นจึงมักแนะนำให้วางเท้าซ้ายและขวาในท่าที่ขนานกับเส้นขอบโต๊ะด้านหลัง เพื่อสามารถตีลูกทั้งโฟร์แฮนด์หรือแบคแฮนด์ได้ทันท่วงที แต่ถ้ารับลูกห่างโต๊ะซึ่งมีเวลาเพียงพอสำหรับการเตรียมพร้อมมากขึ้นก็สามารถวางเท้าซ้ายให้อยู่หน้าเท้าขวาเพื่อมีระยะทิ้งน้ำหนักช่วยในการตีโฟร์แฮนด์จากระยะไกลได้แรงขึ้น

readyShoryLong

นักปิงปองมือใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการถ่ายน้ำหนักที่ถูกต้องหรือยังหาท่าวงสวิงเหวี่ยงไม้ของตัวเองที่ถนัดไม่ได้ ยังไม่ควรฝึกวางเท้าแบบขนานกับเส้นขอบโต๊ะด้านหลัง เพราะท่านี้ต้องใช้ความชำนาญในการถ่ายน้ำหนักและเหวี่ยงแขนตีลูกให้ได้เร็ว แรง และแม่นยำในระยะวงเหวี่ยงสั้นๆ ถ้าพยายามฝึกท่านี้ตั้งแต่แรกจะทำให้รักษาสมดุลของการทรงตัวได้ยากมาก บางคนอาจใช้วิธีดัดหน้าไม้ช่วยหรือไม่กล้าเหวี่ยงตีลูกแรงๆ กลายเป็นนิสัยเสียที่ต้องมาแก้ไขกันอีกในภายหลัง

การวางเท้าแบบขนานเพื่อช่วยในการพร้อมตีกลับได้สะดวกทั้งโฟร์แฮนด์และแบ็คแฮนด์ แต่เมื่อจะตีจะเคลื่อนเท้าออกจากแนวขนานเพื่อช่วยในการอัดแรงและออกแรง

ในระยะแรกควรฝึกตีโต้ลูกที่ไม่เร็วเกินไปให้แม่นยำก่อน หากฝึกตีโฟร์แฮนด์ให้วางเท้าขวาไว้ห่างจากขอบโต๊ะไกลกว่าเท้าซ้าย หากตีแบคแฮนด์ให้วางเท้าซ้ายไว้ห่างจากขอบโต๊ะไกลกว่าเท้าขวา หันลำตัวเอียงตามทิศทางของการวางเท้า แล้วฝึกตีโดยถ่ายน้ำหนักจากเท้าหลังมาเท้าหน้าช่วยในการส่งแรง จากนั้นฝึกตีให้แรง เร็ว และหมุนขึ้นไปเรื่อยๆ ที่สำคัญคือต้องแม่นยำก่อน พอคุ้นเคยกับวงเหวี่ยงของตัวเองที่ถนัดแล้วจึงค่อยปรับการวางเท้าในการพร้อมตีลูกถัดไปมาเป็นแบบขนานกับเส้นขอบโต๊ะทีละเล็กทีละน้อย

อย่างไรก็ตามหากสังเกตการวางเท้าของแชมป์ จะเห็นว่าการวางเท้าแบบขนานของเขาไม่ได้วางเท้าให้ขนานกับเส้นขอบโต๊ะด้านหลังนักหรอก แต่เขาจะเคลื่อนตัวไปเตรียมพร้อมในทิศทางฝั่งตรงกันข้ามกับคู่ต่อสู้หรือในตำแหน่งที่คาดการณ์ว่าคู่ต่อสู้จะส่งลูกมา แล้วรีบวางเท้าให้พร้อมสำหรับการตีลูกของตน โดยในจังหวะก่อนที่จะอัดแรงและเหวี่ยงแขน เขาจะปรับการวางเท้าให้เท้าขวาอยู่ข้างหลังเท้าซ้ายในการตีโฟร์แฮนด์หรือวางเท้าซ้ายไว้หลังเท้าขวาเล็กน้อยในการตีแบ็คแฮนด์ พอตีลูกออกจากไม้ไปแล้วจึงวางเท้าให้ขนานกับตำแหน่งของคู่ต่อสู้เพื่อพร้อมตีลูกต่อไปได้สะดวกทั้งโฟร์แฮนด์และแบ็ดแฮนด์ แต่ถ้าเขามั่นใจว่าจะตีโต้กันด้วยโฟร์แฮนด์กลับไปก็จะวางเท้าขวาไว้ข้างหลังเท้าซ้ายตลอด

การใช้คำว่าขนานกับโต๊ะไม่ใช่คำที่ถูกต้องนัก ที่ถูกต้องและชัดเจนกว่าควรแนะนำให้วางเท้าเพื่อตั้งท่าเตรียมรับให้อยู่ฝั่งตรงข้ามและขนานกับจุดที่ไม้ของคู่ต่อสู้สัมผัสกับลูก หรือให้ตั้งฉากกับทิศทางของลูกที่คาดการณ์ว่าจะถูกตีกลับมา แล้ววางเท้าเมื่อตีลูกออกไปแล้วให้ตั้งฉากกับทิศทางของลูกที่ถูกตีออกไป (square to the incoming/outgoing ball)

Copyright of www.TableTennisTip.com - www.facebook.com/TableTennisTip/

Go to top