พิมพ์
  1. ตีลูกให้แรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ตราบใดที่ยังสามารถตีลูกลงโต๊ะ ทั้งนี้ต้องทราบขีดจำกัดของตัวเองก่อนว่าสามารถตีลูกได้แรงมากเท่าใดโดยยังไม่เสียความสามารถในการควบคุมลูกปิงปอง
  2. การควบคุมลูกปิงปองได้อย่างคงเส้นคงวาเป็นหลักสำคัญที่สุด สิ่งที่จะช่วยให้ควบคุมลูกปิงปองได้ดีก็ด้วยการตีลูกให้หมุนทุกลูก
  3. เมื่อตีโต้ได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว ให้ใช้ความแม่นยำโยกซ้ายขวาจี้จุดอ่อนของคู่ต่อสู้ตามแผนที่วางไว้

ถ้าไม่มั่นใจให้ตีลูกปิงปองลงบริเวณกลางโต๊ะ (อย่าตีลงชิดเส้นขอบ) และเลือกใช้ท่าตีที่เหมาะกับลูกระยะต่างๆ

การตีโต้ลูกยาว

โปรดจำไว้ว่า...

รวบรวมจากหนังสือ Play Winning Tennis with Perfect Strategy ดัดแปลงเล็กน้อยให้เหมาะกับปิงปอง

Copyright of www.TableTennisTip.com - www.facebook.com/TableTennisTip/

ฮิต: 6521