พิมพ์

แม้จะมีกฏเกณฑ์ กฎกติกา ระเบียบ หรือกฎหมาย แต่ประชาชนขาดจิตสำนึกว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด อะไรควรทำหรือไม่ควรทำ ก็ย่อมทำให้เกิดปัญหาในสังคมไทย โดยเฉพาะคนที่รู้ตัวว่าเป็นสิ่งผิด แต่เมื่อเห็นคนอื่นทำได้ ตัวเองก็เลยทำตามไปด้วย ถ้ากฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย สุดท้ายก็ต้องใช้การควบคุมหรือจับมาลงโทษอย่างพวกแผงลอยที่ตั้งบนทางเท้า เป็นต้น

การอยู่ร่วมกันในสังคมสำหรับนักปิงปอง เริ่มต้นที่การใช้สถานที่ฝึกซ้อมปิงปอง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่สาธารณะหรือห้องปิงปองที่จ่ายเงินจองโต๊ะจองเวลาก็ตาม ผู้ใช้สถานที่ต้องมีจิตสำนึกที่จะเคารพสิทธิของผู้อื่น

 

ขอให้เชื่อเรื่องบุญบาปไว้บ้าง กรรมน่ะมีจริง ขอให้มีสำนึกที่จะใช้ของส่วนกลางร่วมกัน อย่าเอามาใช้แบบส่วนตัวโดยไม่คิดถึงใจของคนอื่นบ้าง อย่าสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่น แม้จะไม่มีใครห้าม ไม่มีใครกล้าออกมาร้องทุกข์ก็ตาม

sat01

Copyright of www.TableTennisTip.com - www.facebook.com/TableTennisTip/

ฮิต: 9673